PERSIENNER        LAMELLGARDINER        RULLEGARDINER        PLISSÉGARDIN        SCREEN        MARKISER        GARDINER

                                      Persienner

   

Invendige persienner

Godt eigna til justering av lys gjennom vindu.

Eit tidlaust produkt.

Eigen kolleksjon

Alle produkt er måltilpassa


Utvendige Persienner

Produkt som blir nytta til vindu for å redusere sol og varme.

Med utvendige persienner kan mengden lys justerast i forhold tll behov.

Leverast enten som C80 med styreskinner eller som C50 med wirestyring.

Persiennene leverast enten med sveiv eller med motor.

Alle produkt er måltilpassa.

 

                   

 

Kontakt
Bjørkevegen 6
4345 Bryne
Telefon: 473 59 935
Epost:
per.hareland@lyse.net